Gelijk zorg aanvragen? Bel direct 06-514 457 26

U als familielid of zorgverlener kan de aanvraag indienen, door te bellen naar de dienstdoende coördinator. In dit telefoongesprek wordt in het kort de situatie besproken en de gegevens genoteerd. Er wordt voor dezelfde of volgende dag een intakegesprek gepland. Het is prettig wanneer er een familielid of zorgverlener aanwezig is bij het kennismakingsgesprek, maar niet noodzakelijk. Tijdens dit gesprek bespreken we wat belangrijk is om te weten voor Aurelia en de vrijwilliger.

Na het gesprek laten wij de zorgmap achter, waar ook alle informatie van Aurelia is te vinden. Vanaf dat moment gaan wij op zoek naar één vrijwilliger of meerdere vrijwilligers die ingezet kunnen worden. Zij kunnen op dezelfde dag of maximaal na drie dagen worden ingezet, afhankelijk van de hulpvraag.

De coördinator zorgt voor een rooster, waarbij de vrijwilligers worden bijgepraat over de stand van zaken, zodat zij weten in wat voor situatie zij terecht gaan komen. De huisarts wordt geïnformeerd dat Aurelia ‘in zorg’ gaat. (Dit doen wij ook wanneer de zorg wordt afgesloten)

We houden regelmatig contact met (vaak) de mantelzorger om te vernemen hoe het contact met de vrijwilliger verloopt en de ondersteuning naar wens is. Omgedraaid houden wij ook contact met de vrijwilliger hoe het gaat. Bij overlijden worden door ons de nog ingedeelde en eerder ingezette vrijwilligers telefonisch op de hoogte gesteld. Indien mogelijk en wenselijk kan een vrijwilliger langs komen om te condoleren of een groet brengen tijdens de uitvaart.

Na ongeveer 3 a 4 weken maken we een afspraak voor een nagesprek. Ook met de vrijwilligers houden wij een evaluatiegesprek om te bespreken hoe de zorg is verlopen.