Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde van hun leven in zicht, hebben mensen behoefte aan hun dierbaren om zich heen, zoals hun partner, kinderen, familieleden of vrienden. Vaak zijn er geen medische redenen om mensen in hun laatste levensfase tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd in een vertrouwde omgeving. Hier kan iedereen door zijn of haar aanwezigheid een bijdrage leveren om het leven waardig af te sluiten. Op zo’n moment is de hulp van mens tot mens van onschatbare waarde en onvervangbaar.

Er zijn…
Onze vrijwilligers zijn ervaren, geschoold en deskundig in het ondersteunen van de cliënt en hun mantelzorgers. Ze weten van dichtbij wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen. Zij zijn beschikbaar om bij de cliënt te waken en te helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Ze staan de mantelzorgers emotioneel bij in hun moeilijke taak en vullen datgene aan wat familieleden zelf ook doen. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid rust te nemen of bijvoorbeeld een boodschap te doen. De hulp van onze vrijwilligers is onbetaald maar niet vrijblijvend. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken. De wensen van de cliënt en de mantelzorg zijn uitgangspunt van onze inzet en ondersteuning.