Wat houdt het precies in om vrijwilliger te zijn bij Aurelia?

Wij zoeken vrijwilligers die kunnen omgaan met ernstig ziek-zijn, verdriet en sterven. De vrijwilliger moet evenwichtig in het leven staan en zich kunnen meebewegen en zich aanpassen aan de wensen van zorgvrager en zijn naasten. Ze staan de mantelzorgers emotioneel bij in hun moeilijke taak en vullen datgene aan wat familieleden zelf ook doen. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid rust te nemen of bijvoorbeeld een boodschap te doen. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Inzet

Jouw inzet als vrijwilliger is afhankelijk van de zorgvraag. Wanneer er een nieuwe aanvraag binnenkomt dan wordt er geïnventariseerd welke zorg er nodig is en wanneer en soms ook welk type vrijwilliger er het beste bij past of dat er specifieke wensen zijn.

Beschikbaarheid

Wij vragen een beschikbaarheid van 1 à 2 dagdelen per week. Of je daadwerkelijk wordt ingezet , hangt van jou en van de zorgvraag af. We weten het natuurlijk nooit, maar vaak gaat het om kortdurende zorg. Dus zeg je als vrijwilliger JA tegen zorg voor een kortdurende periode.

Mogelijke taken

Er zijn, behulpzaam zijn, observeren, praten over zorgen, afscheid nemen, de dood, emotionele steun aan cliënten en mantelzorgers, licht verzorgende handelingen, lichte huishoudelijke hulp, een steuntje in de rug zijn

Voorwaarden voor een goede vrijwilliger

Aandachtig kunnen luisteren, rust uitstralen, tactvol, respectvol, geduldig, eerlijk, open houding, cliënt centraal stellen, zich kunnen aanpassen, zelfstandig kunnen werken, aantal uur per week beschikbaar zijn. Bereid tot het volgen van trainingen, evaluatie en themabijeenkomsten.

Interesse?

Als ons werk jou interesseert en je jezelf afvraagt of het wat voor jou is, neem dan contact met ons op via mail of bel 06-514 457 26