VPTZ Aurelia wordt ondersteund door Stichting Vrienden van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Rijnwoude Boskoop. De doelstelling is het verlenen van steun tot het in stand houden en bevorderen van activiteiten op het gebied van de Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie in de regio Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen en de activiteiten van de VPTZ Aurelia in het bijzonder.

Fiscaal nummer 8185.94.007
Kamer voor Koophandel 28118109

Postadres
Potgieterlaan 21
2394 VA Hazerswoude Rijndijk

Bestuur
Dhr. Gerard Kulker, voorzitter
Dhr. Hans van Tol, penningmeester
Dhr. Bram Demoed, secretaris

Doelstelling
Het verlenen van steun tot het in stand houden en bevorderen van activiteiten op het gebied van de Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie in de regio Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen en de activiteiten van de VPTZ Aurelia in het bijzonder.

Beleidsplan 2024

De Steunstichting beschikt over een beperkt budget en is onvoldoende kapitaalkrachtig om Aurelia structureel een voldoende financieel draagvlak te bieden. Sinds 2014 heeft Aurelia ervoor gekozen zelf de nodige aanvullende fondsen te gaan werven als noodzakelijke aanvulling op haar structurele overheidssubsidie. Hierdoor is de relatie met de steunstichting de afgelopen jaren veranderd. De Steunstichting blijft waar dat nodig is door middel van een aanvraag het werk van Aurelia projectmatig steunen. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning van de samenwerking en afstemming tussen Aurelia en andere zowel vrijwilligers en professionele organisaties te bevorderen. Ook past in dit beleid een extra ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering t.b.v. de cliƫnten.

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die geen beloning krijgen voor hun diensten.

ANBI Vrienden VPTZ

Jaarverslag Vrienden VPTZ 2023