Aurelia is een plaatselijke vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt in de thuissituatie bij mensen in de laatste levensfase. In sommige gevallen verlenen wij ook zorg binnen een zorgcentrum.

Aurelia is ontstaan op 30 maart 1998 vanuit de samenwerkende kerken in Rijnwoude en is uitgegroeid tot een gedegen organisatie. De zorg wordt aan iedereen verleend, die op onze zorg is aangewezen en hiervoor in aanmerking wil komen. Respect voor de ander is één van onze belangrijkste waardes. 

De organisatie bestaat op dit moment uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, en coördinator en ca. 20 vrijwilligers. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, dat ons werk mogelijk maakt. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

VPTZ Aurelia wordt ondersteund door Stichting Vrienden van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Rijnwoude Boskoop. De doelstelling is het verlenen van steun tot het in stand houden en bevorderen van activiteiten op het gebied van de Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie in de regio Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen en de activiteiten van de VPTZ Aurelia in het bijzonder. Hier vindt u meer informatie over de Stichting.

Aurelia werkt samen met andere VPTZ organisaties in de regio’s Rijn, Duin en Bollenstreek en in de Rijn en Veenstreek. Wij zijn lid van de landelijke VPTZ Nederland te Amersfoort (www.vptz.nl).


Bestuur

  • Mw. Mieke Telder, voorzitter en lid DB
  • Dhr. Wim van der Hoek, penningmeester en lid DB
  • Mevr. Eva Voogt, secretaris, PR en lid DB
  • Mevr. Anneke de Jong, lid AB
  • Mevr. Len Bösecke, lid AB
  • Dhr. Renze de Gelder, lid AB
op volgorde Wim, Eva en Mieke