VPTZ

VPTZ Aurelia is aangesloten bij de VPTZ, de landelijke koepelorganisatie voor palliatieve, terminale zorg. De VPTZ is voor ons een belangrijk adviesorgaan en fungeert ook als belangenbehartiger naar het ministerie van VWS. Bovendien maken wij gebruik van de gerichte scholingsmogelijkheden die de VPTZ biedt.