Doelstelling

Het verlenen van ondersteuning en zorg aan terminale cliënten en hun verwanten, in samenwerking met de eerstelijns- en mantelzorg, om mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk thuis te verzorgen, zodat ze uiteindelijk ook thuis kunnen sterven. De stichting verleend zorg aan alle inwoners van Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen.

Jaarverslag 2020

Hoe is 2020 verlopen voor VPTZ Aurelia? Lees het hier in het jaarverslag van 2020.

Folder VPTZ Aurelia

In de folder van VPTZ Aurelia leest u wat deze organisatie voor u kan betekenen.

ANBI gegevens VPTZ Aurelia*

VPTZ Aurelia staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscaalnummer: 8155.55.106

KvK: 28086286

Contact

Telefoon: 06 – 41817431

Bestuur

Mw. Mieke Telder, voorzitter en lid DB

Dhr. Wim van der Hoek, penningmeester en lid DB

Mevr. Eva Voogt, lid DB

Mevr. Anneke de Jong-v.d. Willik, lid AB

Mevr. Len Bösecke, lid AB

Dhr. Eric van Aalst, lid AB


* VPTZ Aurelia is de rechtsopvolger van Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Palliatieve Zorg Rijnwoude-Boskoop.

Privacy

De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht. Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.