Doelstelling

Het verlenen van ondersteuning en zorg aan terminale cliënten en hun verwanten, in samenwerking met de eerstelijns- en mantelzorg, om mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk thuis te verzorgen, zodat ze uiteindelijk ook thuis kunnen sterven. De stichting verleend zorg aan alle inwoners van Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen.

Jaarverslag 2021

Hoe is 2021 verlopen voor VPTZ Aurelia? Lees het hier in het jaarverslag van 2021.

Folder VPTZ Aurelia

In de folder van VPTZ Aurelia leest u wat deze organisatie voor u kan betekenen.

Vrienden van VPTZ

VPTZ Aurelia wordt ondersteund door Stichting Vrienden van de VPTZ Rijnwoude Boskoop.

ANBI gegevens VPTZ Aurelia*

VPTZ Aurelia staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscaalnummer: 8155.55.106

KvK: 28086286

Contact

Telefoon: 06 – 51445726

Bestuur

Mw. Mieke Telder, voorzitter en lid DB

Dhr. Wim van der Hoek, penningmeester en lid DB

Mevr. Eva Voogt, secretaris en lid DB

Mevr. Anneke de Jong-v.d. Willik, lid AB

Mevr. Len Bösecke, lid AB

Dhr. Renze de Gelder lid AB


* VPTZ Aurelia is de rechtsopvolger van Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Palliatieve Zorg Rijnwoude-Boskoop.